लघुलेखक (कनिष्ठ श्रेणी) व्यावसायिक परीक्षेचे प्रवेशपत्र NEW

लघुलेखक (कनिष्ठ श्रेणी) व्यावसायिक चाचणीचे वेळापत्रक 

नियुक्ती

कागदपत्र पडताळणीचे पत्र 

सूचना 

कागदपत्र पडताळणी करिता प्रारूप यादी 

प्राप्त गुण

निवड व प्रतीक्षा यादी

सुधारित रिक्त पदांचा तक्ता

कागदपत्र पडताळणी करिता निवडलेल्या उमेदवारांचे कट ऑफ गुण 

निवडीची गुण पद्धती 

Policy | Disclaimer

Collector Office, Beed Get Adobe Reader

ip and unique hits tracking
Counter