वरिष्ठ लिपिक पदाची कागदपत्र पडताळणीकरिता पत्र NEW

लघुलेखक (कनिष्ठ श्रेणी) पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी

वाहनचालक मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी 

नियुक्ती

सूचना 

कागदपत्र पडताळणी करिता प्रारूप यादी

प्राप्त गुण

निवड व प्रतीक्षा यादी

सुधारित रिक्त पदांचा तक्ता

कागदपत्र पडताळणी करिता निवडलेल्या उमेदवारांचे कट ऑफ गुण

निवडीची गुण पद्धती

Policy | Disclaimer

Collector Office, Beed Get Adobe Reader

ip and unique hits tracking
Counter